Regionální centrum ČSOP Tisk

 I v letošním roce jsme plníme funkci Regionálního centra ČSOP pro Karlovarský kraj. Jeho vedoucím je předseda Jan Svoboda.

 Práce Regionálního centra spočívala v podporování aktivit ČSOP a to zejména: 
  • Vykonávání poradenského servisu pro ZO ČSOP v daném kraji.
  • Vytváření podmínek pro vznik nových kolektivů ČSOP a MOP
  • Propagace práce s dětmi a mládeží v našem kraji
  • Zastupování ČSOP v krajských uskupeních dětí a mládeže a NNO
 

Zástupcem v KDM ČSOP (komise pro děti a mládež) za Karlovarský kraj  je Jan Svoboda, který se pravidelně zúčastňuje schůzí CDM ČSOP v Praze a zároveň nás zastupuje v asociaci nevládních neziskových organizací ANNA KK a Radě dětí a mládeže RDMK.

Zapojovali jsme se do celostátně vyhlašovaných ochranářských aktivit:
· Ukliďme svět - jarní a podzimní úklid Lesoparku a lokality pod vodárnou
· Den Země - výprava Teplice, Chomutov
· Zachraňme studánky - otvírání a zavírání 5 studánek ve spolupráci s Lesy ČR spojené s jejich čištěním a úklidem prostoru kolem nich.
· Hledání jara – kvetoucí modřín, místa bez sněhu nebo ledu a spatření mravenců

Do aktivit pořádaných ornitologickou společností:
· Sčítání kání – tradičně 3x za rok výprava na trase Chodov-Nová Role

K dalším akcím patřila:
· Údržba a vyvěšování více než 30 ptačích budek (ve spolupráci s Českými lesy a Českou společností ornitologickou  )
· Zimní dokrmování zvěře (ve spolupráci s Mysliveckým sdružením LOMY)

I letos měla naše organizace uzavřené smlouvy s Městem Chodov o práci za úplatu:
· Mapování a likvidace bolševníku
· Údržba zelené plochy u polikliniky
· Celoroční údržba Lesoparku

V rámci akce města Adoptuj park jsme nadále bezúplatně pečovali o park v Lesní ulici.Loketští Mopíci dále pořádají brigády v Městských lesích Loket, uklízejí loketský přírodní amfiteátr a přilehlé prostory a podíleli se na uklízení a čištění řeky Ohře.

Ve spolupráci s ČD, Viamontem, OÚ Josefov Nadací Renesance 21, Železničním spolkem M1311,DDM Bludiště Chodov ZO OSŽ ž.st. Sokolov jsme spolupořádali XIII. Mikulášskou jízdu, které se  zúčastnilo více než 1000 účastníků. 


 

 
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde