Infocentrum Chodováček Tisk

 

Naše infocentrum slouží pro veřejnost:

- pro informování veřejnosti,
- nabízíme zde informační a propagačních materiály ČSOP a Lesů České republiky s.p.
- probíhá zde výuková a přednášková činost
- pořádáme osvětové akce

Otevírací doba:
pondělí a středa od 14:30 hod do 18:30 hod