Činnost Ekocentra Chodováček Tisk


Naše Ekocentrum je akreditované jako osvětové, výukové a poradenské. Ekocentrum se ve své veškeré činnosti veřejně hlásí k ČSOP, provádí aktivní environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a to především působením na veřejnost mimo Svaz, například těmito aktivitami:

 • spolupracuje se školami a školskými zařízeními
 • provádí vlastní výchovně vzdělávací práci a osvětu
 • spolupracuje se státní správou a samosprávou
 • organizuje environmentálně zaměřené hry a soutěže
 • organizuje významné akce pro veřejnost
 • provádí ediční a metodickou činnost
 • provozuje environmentálně zaměřené knihovny, videotéky a audiotéky
 • spolupracuje s jinými NNO ve svém regionu
 • spolupracuje s odbornými a vzdělávacími institucemi svého regionu
 • spolupracuje s médii
 • provádí eko-poradenství
 • propaguje aktivity ČSOP na veřejnosti
 • provádí aktivní nábor členů a příznivců


V rámci činnosti našeho Ekocentra a Regionálního centra organizujeme tyto aktivity:

 • ekosoutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic, pro dokrmování lesní zvěře, které jsou předávány Mysliveckému sdružení Lomy zastoupené p.Kociánem
 • od dubna do října jsme provozovali Minibotanickou zahradu s množstvím exponátů letniček, trvalek, s minigeologický parkem a kaktusáriem a lesní školkou, kterou navštívilo se svými vyučujícími více než 700 dětí ZŠ a MŠ, o které se starala a zahradou je prováděla a výukový program s pracovními listy zajistila Stáňa Volková
 • pořádali jsme krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list s doprovodným programem rukodělných činností, filcováním, drátkování, kresby na dřevo, pletení z pedigů….
 • ke Dni Země jsme pořádali výlet do Prahy a to Národního muzea, kde probíhala výstava Lovci mamutů. Poté jsme navštívili v Hostivaře do ekologického centra Toulcův dvůr, kde probíhaly celý den akce s ekologickou tematikou. výstavy, přednášky, koncerty, ale i tvůrčí dílny…
 • organizovali jsme i tradiční výpravu do Svatošských skal spojenou s úklidem naučné stezky a opékáním buřtů ve vodáckém kempu v Lokti.
 • zúčastnili jsme se Hledání jara, za krásného počasí se vydalo 25 nadšenců na s cílem objevit stanovené symboly jara vedle členů MOP a ZO ČSO se přidali i další tentokrát s námi vyrazili spřátelení Smrčiňáci Na pasece snů se tradičně uvařila gulášová polévka, posedělo se popovídalo a při zpáteční cestě nasbíralo v lese i plno odpadů, který zde poházeli lidé, nevážící si přírody. Do Chodova zpět jsem tak dovezli poselství jara - všechny symboly nalezeny, a vyfoceny ale i 50 litrový pytel odpadů
 • přednášky pro ZŠ Sokolov, které měl na starost J.Svoboda a Stáňa Volková
 • přednášky pro ZŠ Chodov, které měla na starost Stáňa Volková
 • Masopustní veselice - ve spolupráci s Hubertusem jsme připravili průvod masek, který se vydal vlakem do Luhu a z Luhu směrem na Josefov, Hřebeny obec a hrad a zpět dolů do údolí pěšmo. Zabalili jsme do koše s sebou masopustní koblihy, které napekla Marianova manželka. Mezi naše zastávky patřil i dům starosty Josefova p. Čížka.
 • Hartenberské strašení akce probíhá v říjnu proběhla další tradiční akce na Hřebenech při které pomáháme tamním organizátorům. Jednalo se o strašidelnou stezku v podhradí Hartenbergu. Naši MOPíci dělali na trase strašidla. Této večerní akci ovšem předcházelo pracovní odpoledne, kdy se z nádvoří hradu vyklízela drť, suť, kameny a cihly a chystal se tak prostor pro stánkaře a  zázemí pro kulturní vystoupení při Mikulášské jízdě.
 • Vítání ptačího zpěvu - celosvětový svátek Vítání ptačího zpěvu, zájemci prošli tradiční trasu kolem Chodova, kde za odborného výkladu ornitoložky Miroslavy Horákové mohli sledovat a poslouchat nejen ptactvo zpěvné
 • Ekobesedy pro šestý ročníky „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás“ To byl nosný motiv série přednášek pro žáky 6. ročníků chodovských škol zaměřených na  odpadové hospodářství. Celý tento projekt přednášek byl koncipován v duchu envirometnální výchovy. Střídala se dataprojekce, besedy a povídání o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích a o principech domácí ekologie. Součástí besedy byla i prohlídka fotografické výstavy, kterou připravilo ČSOP Chodov ve spolupráci s Lesy České republiky „Pohledy do přírody„ a výstava sdružení Arnika o projektu „Šetrné papírování“. Velmi příjemným zakončením těchto besed byla vlastní výroba dekorativních předmětů z odpadového materiálů – konkrétněji květiny z PET láhví. Celý cyklus přednášek byl podpořen i grantem města Chodov. Ceny pro děti a upomínkové předměty dodal i referát Životního prostředí Karlovarského krajského úřadu.
 • Výstava „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás“. Výstav jsme pořádali v Městské galerii v Chodově v průběhu 6 týdnů. Výstava má tři expozice, v první části výstavy mohli její návštěvníci shlédnout panely z činnosti Českého svazu ochránců přírody, které je provázeno dataprojekcí fotografií z činnosti ČSOP v roce 2007. Druhá část výstavy je zaměřena na odpadové hospodářství. Zde se prezentuje sdružení Arnika svoji výstavou Šetrné papírování. Třetí část výstavních ploch je nabídnuta společné výstavě fotografií Sdružení Mladých ochránců přírody, Lesů ČR a ministerstva  školství - Pohledy do přírody.
 • sčítání kání – na pravidelné trase s ornitoložkou Mirkou Horákovou, zmapování nejen káňat ale i všeho živého co nám přes cestu přeběhne, přeskočí či přelétne
 • Mikulášská jízda
 • Ukliďme svět - uklízeli jsme lesopark od odpadků a park v Lesní ulici.
 • Tradiční pochod do Svatošských skal - cesta podél řeky až do Lokte, spojená s úklidem naučné stezky.

 

V rámci Ekocentra probíhal projekt v rámci spolupráce Lesy ČR a ČSOP a to výroba odpočinkových míst (celodřevěných lavic) umístěných na pozemku Ekocentra, kde probíhají výukové programy pro ZŠ. Tento projekt navrhl a zrealizoval SUKY za pomoci Karla, Balua, Mývala, Luďka a příležitostně i dalších členů ČSOP