Regionální centrum ČSOP PDF Tisk Email


I v letošním roce jsme plníme funkci Regionálního centra ČSOP pro Karlovarský kraj. Jeho vedoucím je předseda Jan Svoboda.

Práce Regionálního centra spočívala v podporování aktivit ČSOP a to zejména:

  • Vykonávání poradenského servisu pro ZO ČSOP v daném kraji.
  • Vytváření podmínek pro vznik nových kolektivů ČSOP a MOP
  • Propagace práce s dětmi a mládeží v našem kraji
  • Zastupování ČSOP v krajských uskupeních dětí a mládeže a NNO

Zástupcem v ÚVR ČSOP je Jan Svoboda, členkou KEV je Stanislava Volková

Zapojovali jsme se do celostátně vyhlašovaných ochranářských aktivit:
· Ukliďme svět - jarní a podzimní úklidy na pozemcích Chodova ( povodí chodovského potoka a Bahňáku, park v Lesní ulici
· Den Země - v režii MOPů Ještěrek 
· Zachraňme studánky - otvírání a zavírání 5 studánek ve spolupráci s Lesy ČR spojené s jejich čištěním a úklidem prostoru kolem nich.
· Hledání jara – kvetoucí modřín, místa bez sněhu nebo ledu a spatření mravenců

Do aktivit pořádaných ornitologickou společností:
· Sčítání kání – tradičně 3x za rok výprava na trase Chodov-Nová Role

K dalším akcím patřila:
· Údržba a vyvěšování více než 30 ptačích budek (ve spolupráci s Českými lesy a Českou společností ornitologickou )
· Zimní dokrmování zvěře (ve spolupráci s Mysliveckým sdružením LOMY)

I letos měla naše organizace uzavřené smlouvy s Městem Chodov o práci za úplatu:
· Mapování a likvidace bolševníku
· Celoroční údržba parku u Drobného zboží

V rámci akce města Adoptuj park jsme nadále bezúplatně pečovali o park v Lesní ulici.Loketští Mopíci dále pořádají brigády v Městských lesích Loket, uklízejí loketský přírodní amfiteátr a přilehlé prostory a podíleli se na uklízení a čištění řeky Ohře.

Ve spolupráci s ČD, Viamontem, OÚ Josefov Nadací Renesance 21, Železničním spolkem M1311,DDM Bludiště Chodov ZO OSŽ ž.st. Sokolov jsme spolupořadateli Mikulášské jízdy, které se zúčastňuje více než 3000 účastníků.