?SOP 30/02 Chodov

Login FormPDF Tisk Email


I vletonm roce jsme plnme funkci Regionlnho centra ?SOP pro Karlovarsk kraj. Jeho vedoucm je p?edseda Jan Svoboda.

Prce Regionlnho centra spo?vala v podporovn aktivit ?SOP a to zejmna:

  • Vykonvn poradenskho servisu pro ZO ?SOP v danm kraji.
  • Vytv?en podmnek pro vznik novch kolektiv? ?SOP a MOP
  • Propagace prce s d?tmi a mlde v naem kraji
  • Zastupovn ?SOP v krajskch uskupench d?t a mldee a NNO

Zstupcem vVR ?SOP je Jan Svoboda, ?lenkou KEV je Stanislava Volkov

Zapojovali jsme se do celosttn? vyhlaovanch ochran?skch aktivit:
Ukli?me sv?t - jarn a podzimn klidy na pozemcch Chodova ( povod chodovskho potoka a Bah?ku, park v Lesn ulici
Den Zem? - v reii MOP? Jet?rek
Zachra?me studnky - otvrn a zavrn 5 studnek ve spoluprci s Lesy ?R spojen sjejich ?it?nm a klidem prostoru kolem nich.
Hledn jara kvetouc mod?n, msta bez sn?hu nebo ledu a spat?en mravenc?

Do aktivit po?danch ornitologickou spole?nost:
S?tn kn tradi?n? 3x za rok vprava na trase Chodov-Nov Role

K dalm akcm pat?ila:
drba a vyv?ovn vce ne 30 pta?ch budek (ve spoluprci s?eskmi lesy a ?eskou spole?nost ornitologickou )
Zimn dokrmovn zv??e (ve spoluprci s Mysliveckm sdruenm LOMY)

I letos m?la nae organizace uzav?en smlouvy s M?stem Chodov o prci za platu:
Mapovn a likvidace bolevnku
Celoro?n drba parku u Drobnho zbo

V rmci akce m?sta Adoptuj park jsme nadle bezplatn? pe?ovali o park v Lesn ulici.Lokett Mopci dle po?daj brigdy vM?stskch lesch Loket, uklzej loketsk p?rodn amfitetr a p?ilehl prostory a podleli se na uklzen a ?it?n ?eky Oh?e.

Ve spoluprci s ?D, Viamontem, O Josefov Nadac Renesance 21, elezni?nm spolkem M1311,DDM Bludit? Chodov ZO OS .st. Sokolov jsme spolupo?adateli Mikulsk jzdy, kter se z?ast?uje vce ne 3000 ?astnk?.