?SOP 30/02 Chodov

Login FormPDF Tisk Email


Nejprve je t?eba ?ci, e historie MOP? sah daleko, ji v dobch totalitnch nai vedouc pracovali s oddly mladch ochrnil p?rody pod hlavi?kou PO SSM. Po roce 1990, kdy byla rozput?na PS p?i 1. Z v Chodov? byla nae ?innost trochu utlumena, nebylo se kde schzet, p?es lto se pracovalo v ternu a na tborech ale celoro?n ?innost byla velmi omezena. Jezdily se tbory ?mov, 4x jsme pobvali v Novch Hradech, a pak p?ilo rozhodnut. D?ti z oddlu Mval? odrostly Ma Paul, Standa Svoboda, Lud?k Soukup, ji za?naj jezdit jako vedouc ?i instrukto?i. Jdem do toho a za?nme znova a odznova!

Zde jsou rozhodujc momenty

Psal se rok 1997

 • Zisk vlastnho pozemku /cca 2000m2/ s d?ev?nou chatou
 • Letn tbor ! dol dev?tsilu Splen Po??
 • Zaloen oddlu Jet?rky (vedouc Jitka a Waltr Gossovi)
 • Vydvme vlastn nepravidelnk Lste?ek

Psal se rok 1998

 • Za?nme jezdit na Hartenberg
 • Objevujeme zkladnu v dnenm hotelu Hubertus
 • Obnovujeme po?dn mstnho kola sout?e Zelen stezka, zlat list
 • Na klubovn? p?istavujeme kuchy?ku ke klubovn?, obnovujeme folik a plechovou k?lnu na n?ad a mme vlastn ekozchod!
 • Na tbor odjdme do Hamru u ?mova -Tbor u ryb ?eky

Psal se rok 1999

 • Drustva oddl? Mval? a Jet?rek postupuj na regionln kolo sout?e Zelen stezka Zlat list do Zbiroha.
 • Jako jedin se hlsme do akce Adoptuj park a bereme si do p?e m?stsk park v Tovrn ulici
 • Na tbor odjdme poprv do Duncho dol pod Hartenbergem
 • Na klubovn? p?istavuj nai kamardi z ?SOP d?ev?nou k?lnu, respektivu nai vedouc si stav tzv BUNGR
 • Zprovoz?ujeme webov strnky organizace ?SOP

Psal se rok 2000

 • Pro svoji celoro?n ?innost zskvme pronajat mstnosti ?D v H?ebenechpod Hartenbergem
 • Po?dme vedle mstnho kola Zelen stezky- zlatho listu i kolo regionln
 • Za?nme po?dat pro koly a koly ekosout?e tzv. EKOPOHR
 • Vznik nov oddl Bob?ci veden Vakem Kasou
 • Tbor znovu v Duncm dol.Zlat Hore?ka

Psal se rok 2001

 • Jet?rky postupuj do regionlnho kola v sout?i Zelen stezka - Zlat list do Volduch
 • Tbor znovu v Duncm dol.: Expedice Yevm 2001!
 • Zskvme od ?D do pronjmu prostory celoro?n zkladny v budov? ndra v H?ebenech
 • Oddl Jet?rek p?ebr Stanislava Volkov
 • Zakldme za p?isp?n m?stskho grantu na pozemku Ekozahradu pro modern vuku p?rodopisu a ekologie v prostorch zahrady
 • Vznik dal oddl Veverky, jeho vedouc se stv pan Ing. Vlasta Kocinov
 • Na H?ebensk zkladn? s dotac m?sta rekonstrujeme vodu, elekt?inu a st?echu.
 • Oddl Orl? zskv v budov? ndra v Lokti svoji novou klubovnu

Psal se rok 2002

 • Rozi?ujeme minibotanickou zahradu o geologick koutek za p?isp?n geologa amatra pana Karla Veselho
 • Jet?rky postupuj na nrodn kolo Zlatho listu
 • Spolupo?dme Mikulskou jzdu na H?ebenech
 • Pokoume se navzat spoluprci s KinderspielVogtland z Grungachu
 • Tbor-pronajmme dlouhodob? louku na H?ebenech a n tbor ji vyuvme na vce b?h?.
 • Tbor na H?ebenech v duncm dol nese nzev : Zachra?me sv?t
 • Vedeme jednn s ?D o odprodeji budovy ndra

Psal se rok 2003

 • Jezdme na vm?nn akce do Gr?nbachu
 • Po?dme oslavy Dne Zem?
 • Po?dme m?stsk i regionln kolo Zlatho listu
 • Zapojujeme se do projektu Msto pro p?rodu
 • Tborv Duncm dol se nese s hrou Ve jmnu krle
 • Zapojujeme se do projektu Mikulsk jzda na H?ebenech

Psal se rok 2004

 • Po?dme velkou vstavu o ?innosti Mop? v sokolovskm Dom? kultury.
 • Na minibotanick zahrad? p?ibv za podpory grantu m?sta sklenk pro vystavovn kaktus? ,sukulent? a teplomilnch rostlin
 • Po?dme oslavy Dne Zem?
 • Po?dme m?stsk i regionln kolo Zlatho listu
 • Zapojujeme se do projektu Msto pro p?rodu
 • Pronajmme louky na H?ebenech
 • Tbor op?t v Duncm dol, tentokrt nese nzev Po h?ebenech Boh?

Psal se rok 2005

 • Po?dme oslavy Dne Zem?
 • Po?dme m?stsk i regionln kolo Zlatho listu
 • Zapojujeme se do projektu Msto pro p?rodu
 • Stle vedeme dohody s ?D o prodeji budovy ndra
 • Tbor v Duncm dol je tentokrt ve jmnu: Rodov spole?nost prav?k
 • MOP dvaj na netsvoje webov strnky
 • Zima p?ichz velmi a velmi brzy zastavuje prcena zahrad?
 • Podvme op?t granty na M?sto Chodov-Minibotanick zahrada a Zelen stezka zlat list-MK
 • Velice zda?il Mikulsk jzda

Pe se rok 2006

 • Stle vedeme dohody s ?D o prodeji budovy ndra
 • Pokra?ujeme ve spoluprci s Mirkou a ?SO na s?tn kn
 • Vro?n sch?ze ?SOP hodnot n uplynul rok a chyst pln na rok nsledujc
 • Prob?hl tbor na H?ebenech tentokrt v duchu Pirti na obzoru
 • I letos p?j?ujeme panu Loosovi materil na mezinrodn worcampy
 • Podvme op?t granty na M?sto ChodovMinibotanick zahrada a Zelen stezka zlat listMK
 • Zskvme od m?sta vy?azen stnky ztrit? vznik nov bouda na n?ad a sklad
 • Smr?i?ci pod vedenm Sukyho zskvaj grant vrmci spoluprce ?SOP a Les ?R D?evo 2006 na stavbu dvou d?ev?nch p?st?ek? do prostor? lesopark?.
 • Provizorn? opravujeme st?echu na H?ebenech, vedle ns je u opraven a zrekonstruovan Hubertus
 • Za?n se opravovat hradn v? Hartenbergu
 • Velice zda?il Mikulsk jzda s tm?? 2000 ?astnky.

Pe se rok 2007

 • Stle pokra?uj jednn s ?D o budov?.. Konec roku snad vt?zme v bitv? o st?echu ,neb by ji m?li zjara opravit Viamontci
 • I nadle spolupracujeme s ?OS
 • Vznikaj dal strnky, vedle oficilnch strnek organizacemme strnky mopk?, vlastn strnky m i n leton tbor a vlastn strnky m i projekt u?me se v zahrad?.
 • Tbor realizujeme letos na pronajatm tbo?iti v Merkln? u P?etic.
 • Poprv se z?ast?ujeme hartenberskho Masopustu
 • Na konci roku schvaluje MZ prodej naeho pozemku na organizaci
No a tady kon? historie a za?n se pst sou?asnot