?SOP 30/02 Chodov

Login FormPDF Tisk Email

Oddl MOP Jet?rky

sch?zky: st?eda 16:00 - 18:00 hod, klubovna ZO ?SOP Chodov

vedouc: Stanislava Volkov, Jan Svoboda

Oddl MOP Orli

sch?zky: pond?l 14:00 - 16:00 hod, klubovna v ndran budov? v Lokti

vedouc: V?ra Nvltov

Chodovt MOPci se pravideln? schzej vklubovn? U pot??ku, kterou jsme letos odkoupili od m?sta Chodov. Sch?zky loketskch Orl? probhaj vklubovn?, kterou mme pronajatou vprostorch vlakovho ndra Loket. Vklubovnch se u? teoretickm znalostem zochrany p?rody a ivotnho prost?ed a zdalch obor? jako je zoologie, botanika, dendrologie, geologie, ornitologie atd. Za p?znivho po?as si sv znalosti ov??uj vpraxi na svch vpravch po okol nebo na vkendovkch nap?. na na zkladn? ve H?ebenech. Zde mme pronajat prostory od ?D a.s., kter usilujeme zskat do svho vlastnictv. Jedn se o budovu vlakov zastvky H?ebeny, kter se nachz vmalebnm dol ?eky Svatavy a pod z?ceninou hradu Hartenberg.

B?hem celho roku probh tak poznvac ?innost vpodob? vlet?. Mopci se podvali nap?. do Horn Blatn, do technickho muzea vPraze, donrodnm parku ?eskosask-vcarsko a podnikli tak n?kolika denn vlet po stopch praotce ?echa na horu ?p a hrad Hazmburk. Nai MOPci se zapojuj i do spole?nho projektu ?SOP a L?R Zachra?te studnky. Staraj se o 4 studnky Pramen pod lskou, ab pramen, studnka na Pasece sn? a Jet?r? studnka. MOPci na svch pravidelnch kontrolch studnky ?ist a pe?uj o jejich okol. U kad studnky pta? budky, kter tak udruj.MOPci nechyb?j ani u pravidelnho kadoro?nho s?tn kn a vtn pta?ho zp?vu. Na podzim kadoro?n? nasbraj n?kolik destek kg katan?, kter vzim? zanej ke krmelc?m. Na podzim jsme spole?n? se ?leny Junku Chodov vysadili dal strom republiky.


?innost MOPk? byla a je prezentovna na facebookovch strnkch Mlad ochrnci p?rody Chodov
, kter jsou pravideln? aktualizovny.