Činnost MOPíků PDF Tisk Email

Oddíl MOP Ještěrky

schůzky: středa 16:00 - 18:00 hod, klubovna ZO ČSOP Chodov

vedoucí: Stanislava Volková, Jan Svoboda

Oddíl MOP Orli

schůzky: pondělí 14:00 - 16:00 hod, klubovna v nádražní budově v Lokti

vedoucí: Věra Nývltová

Chodovští MOPíci se pravidelně scházejí v klubovně U potůčku, kterou jsme letos odkoupili od města Chodov. Schůzky loketských Orlů probíhají v klubovně, kterou máme pronajatou v prostorách vlakového nádraží Loket. V klubovnách se učí teoretickým znalostem z ochrany přírody a životního prostředí a z dalších oborů jako je zoologie, botanika, dendrologie, geologie, ornitologie atd. Za příznivého počasí si své znalosti ověřují v praxi na svých výpravách po okolí nebo na víkendovkách např. na naší základně ve Hřebenech. Zde máme pronajaté prostory od ČD a.s., které usilujeme získat do svého vlastnictví. Jedná se o budovu vlakové zastávky Hřebeny, která se nachází v malebném údolí řeky Svatavy a pod zříceninou hradu Hartenberg.

Během celého roku probíhá také poznávací činnost v podobě výletů. Mopíci se podívali např. do Horní Blatné, do technického muzea v Praze, do národním parku Českosaské-švícarsko a podnikli také několika denní výlet po stopách praotce Čecha na horu Říp a hrad Hazmburk. Naši MOPíci se zapojují i do společného projektu ČSOP a LČR Zachraňte studánky“. Starají se o 4 studánky – Pramen pod lískou, Žabí pramen, studánka na Pasece snů a Ještěrčí studánka. MOPíci na svých pravidelných kontrolách studánky čistí a pečují o jejich okolí. U každé studánky ptačí budky, které také udržují.MOPíci nechybějí ani u pravidelného každoročního sčítání kání a vítání ptačího zpěvu. Na podzim každoročně nasbírají několik desítek kg kaštanů, které v zimě zanášejí ke krmelcům. Na podzim jsme společně se členy Junáku Chodov vysadili další strom republiky.


Činnost MOPíků byla a je prezentována na facebookových stránkách Mladí ochránci přírody Chodov
, které jsou pravidelně aktualizovány.